Biuletyn Informacji Publicznej - Gminnej Bibloteki Publicznej w Dalikowie

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dalikowie

Beata Olejniczak

Adres do korespondencji

ul. pl. Powstańców 3 99-205 Dalików

e-mail: biblioteka@bibliotekadalikow.pl tel. 603 270 838

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-12 09:06:28przez:
Opublikowano:2022-01-12 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Gminnej Bibloteki Publicznej w Dalikowie
Odwiedziny:4525

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.