bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

RODO

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie z siedzibą:
Plac Powstańców 3,
99-205 Dalików
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Janusz Wyspiański; tel.
600 246 497, januszwyspianski@abi24.eu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań
ustawowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9
ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza lobby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.Opublikował: Bartosz Adamski
Publikacja dnia: 11.06.2018
Podpisał: Bartosz Adamski
Dokument z dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 040